{nomultithumb}

THUÊ XE THÁNG

Xe: 5 chỗ
KIA Cerato
Đời xe: 2016
Full Option: Màn hình DVD, Bản đồ Vietmap,cảm biến,camera ... 

Xem tiếp...

Tiền Giang - Mỹ Tho

Xe: 16 chỗ
Thời gian: 1 ngày
Giá ngày thường: 2.100.000 VND
Giá ngày lễ: 2.500.000 VND

Tiền Giang - Mỹ Tho

Xe: 29 chỗ
Thời gian: 1 ngày
Giá ngày thường: 2.700.000 VND
Giá ngày lễ: 4.000.000 VND

Tiền Giang - Mỹ Tho

Xe: 7 chỗ
Thời gian: 1 ngày
Giá ngày thường: 1.900.000 VND
Giá ngày lễ: 2.200.000 VND