{nomultithumb}

Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Chợ Nổi

 

Xe: 45 chỗ - HD Universe - Space

Thời gian: 2 ngày

Giá: 8.200.000 VND

Giá ngày lễ: Liên Hệ 

 

Xem tiếp...

Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Chợ Nổi

 

Xe: 16 chỗ - Ford Transit Đời Mới 
Thời gian: 2 ngày
Giá: 3.500.000 VND
Giá ngày lễ: Liên hệ

Xem tiếp...

Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Chợ Nổi

Xe: 29 chỗ - Samco, Thaco Đời Mới 
Thời gian: 2 ngày
Giá: 5.500.000 VND
Giá ngày lễ: Liên Hệ 

Xem tiếp...

Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Chợ Nổi

Xe: 7 chỗ - Toyota Fortuner - Innova Đời Mới
Thời gian: 1 ngày
Giá ngày thường: Liên hệ 
Giá ngày lễ:Liên hệ 

Xem tiếp...