Tiền Giang - Mỹ Tho

t_550_500_16777215_00_images_hinhanh_7cho.jpg

Xe: 7 chỗ
Thời gian: 1 ngày
Giá ngày thường: 1.900.000 VND
Giá ngày lễ: 2.200.000 VND