Tiền Giang - Mỹ Tho

t_550_500_16777215_00_images_hinhanh_16cho.jpg

Xe: 16 chỗ
Thời gian: 1 ngày
Giá ngày thường: 2.100.000 VND
Giá ngày lễ: 2.500.000 VND