Tiền Giang - Mỹ Tho

t_550_500_16777215_00_images_hinhanh_29cho.jpg

Xe: 29 chỗ
Thời gian: 1 ngày
Giá ngày thường: 2.700.000 VND
Giá ngày lễ: 4.000.000 VND